Giới thiệu

Khoa học công nghệ

Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện n...

Phòng - Khoa

Sinh viên khoa CNTT tham gia Hội thi sáng tạo trẻ VTC năm 2023

Quản trị mạng một trong những ngành học mũi nhọn của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics. Sinh viên được đào tạo chuyên ngành theo hình thức "học đi đ...

Quan hệ hợp tác Nhà trường-Doanh nghiệp

Trung tâm Liên kết Đào tạo

Tuyển sinh Đại học Luật (Văn bằng 2)

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Đại học Kiểm Sát Hà Nội tuyển sinh lớp Đại học Luật (văn bằng 2) đào tạo tại Trường Viettronics, số 1...

0