Nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Được sự đồng ý của BGH Nhà trường. Hôm nay ngày 14-10-2022, Phòng Đào tạo CT HSSV nhà trường phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thành phố có buổi chia sẻ “Những nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng".

Tại buổi chia sẻ này, Thượng úy Lê Thị Thùy Dung - phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố đã phổ biến những nhận thức cơ bản về an ninh mạng; những nguy cơ, thủ đoạn mà các thế lực thù địch dùng để chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đưa ra một số đề nghị đối với học sinh, sinh viên nhà trường, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Một số hình ảnh tại buổi chia sẻ.

Thông tin: Phòng Tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại

 

Đã Xem: 1421

Bài Viết Mới Nhất