Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 3868 gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị- xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Để Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 được tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 bám sát, quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là ở những địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi, phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông các chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động; huy động sự tham gia có hiệu quả của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp; phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người học, gia đình, xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động tại các doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo, người đào tạo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp, học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp; thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân, nhà giáo, cộng đồng, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp, cụ thể:Thông tin về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; đối thoại chính sách; hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, giáo dục ngoại khóa,... Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm trực tiếp, trực tuyến về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và người lao động trong tình hình mới hiện nay; Phát hành các bài báo, phóng sự, phim tài liệu đặc biệt chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10; Tuyên truyền, tôn vinh về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước;Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” và các thông điệp về kỹ năng lao động, kỹ năng nghề,… Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị   từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023 tại trụ sở, cơ sở đào tạo, tòa nhà, phòng học, xưởng thực hành hay văn phòng làm việc cơ quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, các nơi đông người qua lại và các khu công nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2-6/10/2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cục tham gia hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Nguồn: baodansinh.vn

Đã Xem: 556

Bài Viết Mới Nhất