Trung tâm

Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh A, B, C tại Hải Phòng

Đã Xem: 4200 - Cập nhật : 13-03-2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC thông báo Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh A, B, C tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Hải Phòng

Đã Xem: 10180 - Cập nhật : 13-03-2019

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC thông báo Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Hải Phòng

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Ngoại ngữ ngay khi học THPT học sinh thực hiện được 3 mục tiêu

Đã Xem: 49 - Cập nhật : 2019-02-01

Nhằm giúp các em học sinh THPT vừa có được trình độ ngoại ngữ, tin học ngay trong quá trình học tập; đồng thời lại có chứng chỉ để cộng điểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp THPT,….

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Đã Xem: 3219 - Cập nhật : 21-09-2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện nay thì nên thi lấy loại chứng chỉ nào?

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đã Xem: 87898 - Cập nhật : 21-09-2018

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Đã Xem: 456 - Cập nhật : 21-09-2018

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.