Tin Của Trường

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trung cấp có nhiều lợi thế

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trung cấp có nhiều lợi thế

Con đường học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS được đánh giá là rất thuận lợi cho các bạn trong thời điểm này.

Giới thiệu

Phòng - Khoa - Trung tâm

Trung tâm NN-TH

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện nay thì nên thi lấy loại chứng chỉ nào?