Đào tạo

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Sơ cấp

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Sơ cấp

Đội ngũ nhà giáo

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Đội ngũ nhà giáo

Thiết bị, dụng cụ đào tạo

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Thiết bị, dụng cụ đào tạo

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Chương trình đào tạo Sơ cấp Điện tử công nghiệp

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tạo Sơ cấp Điện tử công nghiệp

Chương trình đào tạo Sơ cấp Điện dân dụng

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tạo Sơ cấp Điện dân dụng

Chương trình đào tạo Sơ cấp Điện công nghiệp

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tao Sơ cấp Điện công nghiệp

Chương trình đào tạo Sơ cấp Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mêm)

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

Chương trình đào tạo Sơ cấp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

Chương trình đào tạo Sơ cấp Quản trị mạng máy tính

Đã Xem: 1439 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình khung các trình độ đào tạo Sơ cấp

 1 2 3 >