Khoa học công nghệ

Triển lãm khoa học công nghệ

Đã Xem: 412 - Cập nhật : 2018-10-03

Trong thời gian 02 ngày (28 - 29/9/2018) Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tham gian hàng triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hội thảo khoa học tự động hóa và cách mạng công nghệ 4.0

Đã Xem: 205 - Cập nhật :

Hội thảo khoa học tự động hóa và cách mạng công nghệ 4.0