Tuyển Sinh

Tuyển sinh lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học tại Hải Phòng

Cập nhật :

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên liên tục tuyển sinh lớp Đại học chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học (hệ liên thông) tại Hải Phòng:

TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ TẠI HẢI PHÒNG

Cập nhật :

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 với các chuyên ngành:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Cập nhật :

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy, Trung cấp chính quy năm 2018, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Cập nhật :

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với trường đại học Thái Nguyên, đại học Hòa Bình, đại học Công nghệ và Quản trị Hữu Nghị tổ chức tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Cập nhật :

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo hệ văn bằng hai, liên thông đại học ngành Đại học Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học tại khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận như sau: