Đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được Nhà trường quan tâm, đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị, coi đây là một bộ phận không thể tách rời trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao là một trong những điểm mấu chốt quyết định đến chất lượng đào tạo và sản phẩm đầu ra của Nhà trường. Do đó, song song với nhiệm vụ tự học và sáng tạo thì sự đầu tư về thời gian, cơ chế của Nhà trường trong những năm qua đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Nhà trường liên tục khuyến khích và có cơ chế, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho CB – GV của Nhà trường được tham gia học tập. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường hằng năm không ngừng tăng lên cả về số lượng và trình độ.

Năm học đầu tiên 2003 – 2004,  Nhà trường mới có 37 cán bộ, giáo viên, sang năm học thứ 2, 2004 – 2005 là 80 người. Sau 5 năm kể từ ngày thành lập trường, năm 2008 đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường tăng lên đáng kể cả về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với 35% số lượng cán bộ, giáo viên đạt trình độ Thạc sỹ trở lên và đang theo học Sau đại học, 02 đồng chí được Nhà trường cử đi làm Nghiên cứu sinh.

Đến nay, số lượng cán bộ và giáo viên cơ hữu của nhà trường là 99 người. Trong đó:

+ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 02

+ Thạc sỹ: 57

+ Kỹ sư, Cử nhân: 34

+ TĐ khác: 6

Dù trong giai đoạn nào, Nhà trường cũng không ngừng quan tâm và luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên Nhà trường được học tập, nâng cao trình độ. Trên 90% giáo viên Nhà trường đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy bậc đại học. Tât cả vì mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường với phương châm “Đổi mới – Sáng tạo - Hiệu quả - Hội nhập – Phát triển”.

Đã Xem: 3617

Bài Viết Mới Nhất