Đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

        Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên luôn được Nhà trường quan tâm, đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị, coi đây là một bộ phận không thể tách rời trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có trình độ cao là một trong những điểm mấu chốt quyết định đến chất lượng đào tạo và sản phẩm đầu ra của Nhà trường. Do đó, song song với nhiệm vụ tự học và sáng tạo thì sự đầu tư về thời gian, cơ chế của Nhà trường trong những năm qua đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
        
Nhà trường liên tục khuyến khích và có cơ chế, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường được tham gia học tập. Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường hằng năm không ngừng tăng lên cả về số lượng và trình độ.

         Năm học đầu tiên 2003 - 2004,  Nhà trường mới có 37 cán bộ, giảng viên sang năm học thứ 2, 2004 - 2005 là 80 người. Sau 5 năm kể từ ngày thành lập trường, năm 2008 đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường tăng lên đáng kể cả về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với 35% số lượng cán bộ, giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên và đang theo học sau đại học, 02 đồng chí được Nhà trường cử đi làm Nghiên cứu sinh.

        Đến nay, số lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường là 99 người. Trong đó:

       + Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 02

       + Thạc sỹ: 57

       + Kỹ sư, Cử nhân: 34

       + Trình độ khác: 6

         Dù trong giai đoạn nào, Nhà trường cũng không ngừng quan tâm và luôn tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên Nhà trường được học tập, nâng cao trình độ. Trên 90% giảng viên Nhà trường đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy bậc đại học. Tât cả vì mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường với phương châm “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả - Hội nhập - Phát triển”.

Đã Xem: 80005

Bài Viết Mới Nhất