Giới thiệu

Tin Tức - Sự Kiện

Đào tạo

Hội thi tay nghề giỏi VTC lần 1 năm 2019

Sáng nay ngày 20/6/2019 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh ...

Sản phẩm khoa học công nghệ

Mô hình thực hành lắp đặt điện gia đình

Mô hình lắp đặt điện gia đình được thiết kế theo mô-đun. Thông qua mô hình sinh viên có thể hiểu lý thuyết và thực hành các bài tập về lắp đặt điện tron...

Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện n...

Phòng - Khoa

Hội thi tay nghề điện công nghiệp - 2019

Ngày 20/6/2019 Nhà trường tổ chức "Hội thi tay nghề giỏi VTC lần 1 năm 2019". Trong đó Khoa Điện - Điện tử thực hiện tổ chức nội dung thi tay nghề giỏi ...

Tuyển dụng và giới thiệu việc làm