Thông báo "Hội thi tay nghề giỏi VTC lần 1 năm 2019"