Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm 2020