Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2019