Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường VTC nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường VTC

Nhiệm kỳ 2020-2025

          Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ra ngày 27/11/2014; Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ra ngày 28/12/2016 quy định về điều lệ Trường Cao đẳng; Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ban hành theo quyết định số 223/QĐ/ĐT-HĐQT ngày 16/05/2007 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam; Công văn số 3782/SLĐTBXH ngày 29/12/2007 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng V/v Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Sáng ngày 23/3/2020 tại phòng họp Trường Cao đằng Công nghệ Viettronics đã diễn ra hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường Cao đằng Công nghệ Viettronics (Trường VTC) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần tham dự Hội nghị:

1. Đại diện Khối quản lý:

          -  Ban giám hiệu: Quyền Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng;

          - Trưởng, Phụ trách các Phòng chức năng: Đào tạo và Công tác HSSV; Tổng hợp - Hành chính Quản trị; Kế hoạch - Tài chính; Tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại;

          - Giám đốc Trung tâm Mạng máy tính;

          - Phụ trách Thư viện;

          2. Đại diện Khối đào tạo và Dịch vụ đào tạo:

          - Trưởng, phụ trách các Khoa: Điện - Điện tử;  Công nghệ Thông tin; Kế toán; Quản trị Kinh doanh;

          - Giám đốc các Trung tâm: Liên Kết Đào tạo; Ngoại ngữ - Tin học VTC.

          3. Đại diện Cơ quan quản lý cấp trên (Tổng Công ty):

          - Lãnh đạo Tổng Công ty;

          4. Đại diện Chi bộ và các đoàn thể:

          4.1. Đ/c. Bí thư Chi bộ: Trần Quốc Cường

          4.2. Đ/c. Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Đình Chung

          4.3. Đ/c. Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM: Trương Văn Hiếu

          Mở đầu Hội nghị, ThS Nguyễn Thị Thiết Quyền Hiệu trưởng Trường VTC đã quán triệt mục đích, nội dung của việc bầu đại diện của Khối quản lý, Khối đào tạo và Dịch vụ đào tạo, Đại diện Cơ quan quản lý cấp trên; Đại diện Chi bộ và các đoàn thể làm thành viên Hội đồng trường. Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận về danh sách ứng viên và đề cử thêm ứng viên; đồng thời thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng trường; Đề xuất và biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu.

          Sau 2 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy trình, Hội nghị đã bầu ra 5 ứng viên xuất sắc trúng cử (tỷ lệ phiếu đồng ý 5 ứng viên là 100%) làm thành viên Hội đồng trường Trường VTC đại diện cho Khối quản lý, Khối đào tạo và Dịch vụ đào tạo, Đại diện Cơ quan quản lý cấp trên; Đại diện Chi bộ và các đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025.

          Hội đồng trường Trường VTC nhiệm kỳ 2020 là mốc son mới trong việc thưc hiện Luật giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi mô hình đào tạo trước đây sang mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp của Trường VTC trong giai đoạn mới. Hội đồng trường có quyền quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch hàng năm của nhà trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, dân chủ ở cơ sở phù hợp với các điều luật quy định chung. Đồng thời Hội đồng cũng có quyền quyết phương án tuyển sinh, mở ngành/nghề đào tạo mới, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc trường và các chế độ tuyển dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên - nhân viên…

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đã Xem: 1326

Bài Viết Mới Nhất