Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhà trường đáp ứng đòi hỏi sự ổn định và phát triển Nhà trường

BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐÁP ỨNG ĐÒI HỎI CỦA SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Nằm trong kế hoạch ổn định và phát triển Nhà trường trong giao đoạn mới. Sáng ngày 17/04/2018, tại Phòng khách Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics đã diễn ra Lễ trao quyết định bổ nhiệm của Q. Hiệu trưởng cho 07 đ/c cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Nhà trường.

Theo đó, Nhà trường quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Chung giữ chức vụ Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa Điện – Điện tử;  Ông Nguyễn Xuân Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa Công nghệ thông tin; Bà Lê Thị Quỳnh Trâm giữ chức vụ Phụ trách khoa Kế toán; Bà Lương Thị Ái Ly giữ chức Phụ trách Phòng Kế hoạch Tài chính ; Ông Trương Văn Hiếu giữ chức vụ Phụ trách phòng Đào tạo và Công tác HSSV; Bà Vũ Thùy Phương giữ chức vụ Phụ trách Thư viện; Ông Nguyễn Xuân Lâm giữ chức vụ Phụ trách Hành chính Quản trị - Phòng Tổng hợp.

Bổ nhiệm cán bộ Viettronics

Trong buổi Lễ đ/c Q. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Công tác cán bộ là quan trọng, đưa Nhà trường từng bước ổn định và phát triển. Đây vừa là vinh dự cũng vừa là thử thách nặng nề với các đ/c được bổ nhiệm.

Ông Trương văn Hiếu thay mặt các đ/c được bổ nhiệm hứa với Ban giám hiệu Nhà trường sẽ hết sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao phó, đáp ứng được kỳ vọng của Ban giám hiệu

 

 

 

Đã Xem: 422

Bài Viết Mới Nhất