Bài viết giới thiệu chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp trình độ Cao đẳng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, lý thuyết chuyên sâu và kiến thức thực tế trong phạm vi của nghề Kế toán doanh nghiệp, Bên cạnh đó, chương trình đào tạo đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Người học có đủ phẩm chất, khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, tạo khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và xã hội hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp Kế toán doanh nghiệp sinh viên có khả năng: 

 • Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện  nghiệp vụ kế toán; hệ  thống  chứng  từ, tài  khoản  và  hình  thức  kế  toán  vào  thực  tiễn; Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Vận dụng  được  tin  học, ngoại  ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
 • Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp
 • Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
 • Tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

      Cơ hội nghề nghiệp của ngành Kế toán như thế nào?" là câu hỏi được hầu hết sinh viên đặt ra khi tìm hiểu về ngành học tiềm năng và đầy triển vọng này.

      Kế toán được coi là một bộ phận không thể nào thiếu ở các đơn vị tổ chức cũng như tất cả các ngành nghề, do vậy cơ hội nghề nghiệp của ngành nghề này rất cao. Theo nghiên cứu của thị trường lao động việc làm, đến năm 2018, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 22% mỗi năm. Chính vì thế, cơ hội việc làm của ngành Kế toán vô cùng lớn. Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể đảm nhận được nhiều vị trí như:

- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế kiểm toán viên, thủ quỹ và tư vấn tài chính.

- Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ.

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;

- Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế...

- Giám đốc tài chính – CEO, quản lý tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đã Xem: 1187

Bài Viết Mới Nhất