Đào tạo

Mùa hè xanh - Học kỳ của những trái tim tình nguyện!

Đã Xem: 374 - Cập nhật : 2018-07-12

MÙA HÈ XANH - HỌC KỲ CỦA NHỮNG TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN

Chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2018" ý nghĩa và thiết thực

Đã Xem: 415 - Cập nhật : 2018-06-29

CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC MÙA THI” NĂM 2018: Ý NGHĨA VÀ THIẾT THỰC

Thi đua dạy tốt học tốt

Đã Xem: 4287 - Cập nhật :

Thi đua dạy tốt học tốt

Hội nghị tư vấn việc làm, thực tập cho sinh viên

Đã Xem: 408 - Cập nhật :

Hội nghị tư vấn việc làm, thực tập cho sinh viên

Diễn đàn " Khởi nghiệp sao cho đúng"

Đã Xem: 2309 - Cập nhật :

Diễn đàn " Khởi nghiệp sao cho đúng"

Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa 13

Đã Xem: 1345 - Cập nhật :

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa 13

Thông báo "V/v: Triệu tập Đoàn viên sinh viên tham gia Hội nghị Tư vấn việc làm cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View"

Đã Xem: 6864 - Cập nhật : 2018-03-26

THÔNG BÁO V/v Triệu tập Đoàn viên sinh viên tham gia Hội nghị Tư vấn việc làm cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View.

Thông báo về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp và kế hoạch tổ chức làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khoá 13

Đã Xem: 2968 - Cập nhật :

Thông báo về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp và kế hoạch tổ chức làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khoá 13

 < 1 2