Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo

HỘI THẢO
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

     

          Sáng ngày 17/01/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics đã tổ chức "Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo năm 2019".
Tham dự Hội Thảo có sự hiện diện của ThS. Nguyễn Thị Thiết – Q. Hiệu trưởng; TS. Trần Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng;cùng quý thầy, cô là trưởng, phó các đơn vị và tổ trưởng tổ bộ môn trong Nhà trường.

         Phát biểu khai mạc Hội thảo ThS. Nguyễn Thị Thiết – Q. Hiệu trưởng khẳng định: Chất lượng đào tạo là vấn đề quan trọng hàng đầu và đồng hành xuyên suốt quá trình tồn tại, phát triển của Nhà trường. Do đó, Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ nhằm giúp Nhà trường đánh giá những mặt mạnh để tiếp tục phát huy mà còn nhìn nhận lại những mặt tồn đọng để làm cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

         Tham dự Hội thảo, đại biểu đã được nghe ThS. Trương Văn Hiếu – Phụ trách Phòng Đào tạo và công tác HSSV Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo, Báo cáo đánh giá công tác quản lý học sinh sinh viên, Báo cáo đánh giá công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

        Cũng tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực mang tính xây dựng được Ban Giám hiệu lắng nghe và tiếp thu để năm học tới xem xét, triển khai hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường, cụ thể 09 nội dung được Q. Hiệu trưởng kết luận và triển khai trong thời gian tới gồm:

          - Tổ chức giao ban đào tạo hàng tháng để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo;

          - Kết nối thường xuyên giữa Nhà trường với gia đình học sinh sinh viên để thông tin và giải quyết các vấn đề một cách có hiệu quả nhất;

          - Chuẩn hóa lại các loại hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu đào tạo để ban hành áp dụng thống nhất trong toàn trường;

          - Định hướng cho sinh viên tham gia tự học trên thư viện để phát khả huy tối đa khả năng tự nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc tại Trường;

          - Phòng Tổng hợp cần kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống máy tính và bổ sung máy tính tốt nhất cho cho các phòng thực hành phục vụ việc học tập của học sinh sinh viên.

          - Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên kiệm toàn lại Hội đồng Khoa học đào tạo của Trường để chỉnh sửa chương trình, xây dựng mới các ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội , xây dựng giáo trình tài liệu cho các môn học/mô đun phục vụ công tác dạy và học;

          - Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên hướng cho các Khoa triển khai nội dung thực hành, thực tập theo hướng có sản phẩm mô hình cụ thể, 100% các đề tài khóa luận tốt nghiệp phải có sản phẩm minh chứng;

          - Bố trí Cán bộ Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên có trình độ tham gia công tác giảng dạy để trực tiếp phối hợp hài hòa giữa công tác đào tạo và quản lý học sinh sinh viên;

          - Thúc đẩy việc liên doanh liên kết với các doanh nghiệp có uy tín để ký kết hợp đồng phối hợp đào tạo theo địa chỉ và bố trí việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

        Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo là hoạt động thường niên nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019. Từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong năm học tới và đề ra kế hoạch thực hiện trong những năm học tiếp theo.

 

Đã Xem: 27055

Bài Viết Mới Nhất