Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa 13

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa 13

TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Hải Phòng ngày 10 tháng 04 năm 2018
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 13
Tổ chức thi từ ngày 23/04/2018 - 15/05/2018
Ngày thi Giờ thi Lớp SS Tên học phần Số tín chỉ Thời gian thi Hình thức thi Phòng thi
Thứ 2
ngày 23/04/2018
14h00 2TA13 6 Giáo dục thể chất A   60' Thực hành Sân trường
15h30' 2TA13 6 Giáo dục thể chất B   60'
Thứ 3
ngày 24/04/2018
8h00 2CT13A 12 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM1
2CT13B 9 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online
2ĐĐ13A 15 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM2
2ĐĐ13B 6 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online
9h30' 2TĐ13A 20 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM1
2TĐ13A 8 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM2
2QT13A 8 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online
2TA13 6 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Viết D1
14h00 2KT13A 15 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM1
2KT13A 14 Kỹ năng chuyên môn 2 60' Trắc nghiệm Online PM2
Thứ 5
ngày 26/04/2018
14h00 2CT13A 12 Pháp luật đại cương 2 60' Viết D1
2CT13B 9 Pháp luật đại cương 2 60' Viết
2ĐĐ13A 15 Pháp luật đại cương 2 60' Viết
2ĐĐ13B 6 Pháp luật đại cương 2 60' Viết D2
2TĐ13A 28 Pháp luật đại cương 2 60' Viết
2TA13 6 Pháp luật đại cương 2 60' Viết
Thứ 4
ngày 02/05/2018
14h00 2CT13A 12 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp D1
2CT13B 9 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
2ĐĐ13A 15 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
2ĐĐ13B 6 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
2QT13A 8 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
2TA13 6 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
15h30' 2TĐ13A 28 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp D1
2KT13A 29 Kỹ năng mềm 1 60' Vấn đáp
                 
Thứ 6
ngày 04/05/2018
14h00 2CT13A 12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết D1
2CT13B 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết
2ĐĐ13A 15 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết
2ĐĐ13B 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết D2
2TA13 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết
2TĐ13A 28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết
15h30' 2QT13A 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết D1
2KT13A 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 60' Viết
Thứ 3
ngày 08/05/2018
8h00 2CT13A 12 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM1
2CT13B 9 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online
2ĐĐ13A 15 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM2
2ĐĐ13B 6 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online
9h30' 2TĐ13A 20 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM1
2TĐ13A 8 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM2
2QT13A 8 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online
                 
Thứ 3
ngày 08/05/2018
14h00 2KT13A 18 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM1
2KT13A 11 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online PM2
2TA13 6 Kỹ năng ngoại ngữ 1 60' Trắc nghiệm Online
Thứ 5
ngày 10/05/2018
14h00 2CT13A 12 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết D1
2CT13B 9 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết
2ĐĐ13A 15 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết
2ĐĐ13B 6 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết D2
2TA13 6 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết
2TĐ13A 28 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết
15h30' 2QT13A 8 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết D1
2KT13A 29 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 60' Viết
                 
Thứ 3
ngày 15/05/2018
8h00 2CT13A 12 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM1
2CT13B 9 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành
2ĐĐ13A 15 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM2
2ĐĐ13B 6 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành
9h30' 2TĐ13A 20 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM1
2TĐ13A 8 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM2
2QT13A 8 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành
14h00 2KT13A 18 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM1
2KT13A 11 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành PM2
2TA13 6 Kỹ năng tin học 2 60' Thực hành
                 
Ghi chú:  - Sinh viên phải hoàn thành học phí trước khi dự thi; xuất trình thẻ sinh viên khi đi thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15' để làm thủ tục dự thi.
               - Ca thi tại các phòng máy nếu bị trùng giờ dạy, giảng viên bố trí đăng ký dạy bù vào các buổi sau. 
TL. HIỆU TRƯỞNG
PTP.ĐÀO TẠO & CT HSSV
    NGƯỜI LẬP BẢNG
         
                 
                 
ThS. Trương Văn Hiếu     Lương Tuyết Mai

Đã Xem: 1297

Bài Viết Mới Nhất