Đào tạo

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được các Doanh nghiệp chào...

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021 và thông báo số 286 về việc kiểm tra công tác thực tập tốt nghiệp và làm việc tại doanh nghiệp của Học sinh sinh ...

Khoa học công nghệ

Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện n...

Phòng - Khoa

Chuyên đề "Tầm quan trọng của Máy biến áp"

- Nguồn điện được sản xuất ra tập trung tại các nhà máy điện như: nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân… nhưng việc tiêu thụ điện lại rộng khắp quốc gia,...

Quan hệ hợp tác Nhà trường-Doanh nghiệp

Tuyển dụng và giới thiệu việc làm

0