Giới thiệu

Tin Tức - Sự Kiện

Sản phẩm khoa học công nghệ

Mô hình thực hành lắp đặt điện gia đình

Mô hình lắp đặt điện gia đình được thiết kế theo mô-đun. Thông qua mô hình sinh viên có thể hiểu lý thuyết và thực hành các bài tập về lắp đặt điện tron...

Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện n...

Tuyển dụng và giới thiệu việc làm