Tuyển sinh đại học liên thông năm 2018 của đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tại Cao đẳng Công nghệ Viettronics