Thông báo triệu tập sinh viên

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Số 93 TB/ĐTN-VTC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Triệu tập Học sinh sinh viên tham gia “tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên

năm học 2017 – 2018”, Chương trình “Nhấn chuông vàng năm 2018” chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

 

Căn cứ chỉ đạo của Thành đoàn Hải Phòng về việc tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018;

          Căn cứ Kế hoạch của Thành đoàn Hải Phòng về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018);

          Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Ban Chấp hành đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics;

          Được sự nhất trí của Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường;

          Căn cứ vào danh sách Học sinh sinh viên được khen thưởng của các cấp Đoàn thanh niên;

          Căn cứ và danh sách đăng ký tham gia chương trình “Nhấn chuông vàng năm 2018”;

          Căn cứ vào danh sách sinh viên khóa 14 được nhận học bổng của Tập đoàn LG;

          Ban Thường vụ đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tới toàn thể học sinh sinh viên các Chi đoàn khóa 14, 15, 16 các nội dung như sau:

 

* Nội dung:

- Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Khen thưởng những HSSV có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Trao học bổng của Tập đoàn LG cho những sinh viên Khóa 14 có thành tích học tập tốt

- Tổ chức chương trình “Nhấn chuông vàng năm 2018” chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

* Đối tượng triệu tập:

- Những học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được khen thưởng các cấp (Có danh sách kèm theo)

- Những sinh viên Khóa 14 có thành tích học tập tốt được nhận bổng của Tập đoàn LG (Có danh sách kèm theo)

- Những học sinh sinh viên đăng ký tham gia chương trình “Nhấn chuông vàng năm 2018” (Có danh sách kèm theo)

- Toàn thể HSSV khóa 14,15,16 đang theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

* Thời gian triệu tập: 07h45’ đến 11h00’ ngày 19/11/2018.

* Địa điểm: Hội trường A2.2 Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics – 118 Cát Bi – Hải An – Hải Phòng.

(Những học sinh sinh viên không tham gia chương trình trên không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo Quy chế rèn luyện học sinh sinh viên hiện hành và không được đánh giá kết quả tham gia các hoạt động của công tác Đoàn thanh niên trường học năm học 2018 - 2019).

 

Ghi chú: Nhận được thông báo này đề nghị các Chi đoàn thông báo đến các đoàn viên Chi đoàn mình để triển khai và thực hiện theo đúng thời kế hoạch trên.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

ThS. Trương Văn Hiếu

Đã Xem: 5625

Bài Viết Mới Nhất