Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Ngoại ngữ ngay khi học THPT học sinh thực hiện được 3 mục tiêu

THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGOẠI NGỮ NGAY KHI HỌC THPT HỌC SINH THỰC HIỆN ĐƯỢC 3 MỤC TIÊU

Một là, thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" chỉ rõ:

Điều 10. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

- Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Ngoại ngữ thuộc các môn học chung trong trường hợp người học đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học thuộc các môn học chung trong trường hợp người học có kết quả kiểm tra đầu vào của trường đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người học có nhu cầu được miễn trừ phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

Hai là, Học viên GDTX có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ GDĐT trong thời gian học cấp THPT: cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ. Điểm khuyến khích được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Ba là, Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, năm 2015, Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư số 11/2014/TT-BNV. Theo quy định cán bộ, công chức và viên chức phải đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học - Cụ thể như sau:

1. Đối với trình độ ngoại ngữ

Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).

2. Đối với trình độ tin học

Trình độ Tin học của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Như vậy, nếu học sinh đang học THPT tham gia thi đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A - B - C thì đạt được 3 mục tiêu:

1) Học sinh THPT hệ GDTX được cộng thêm 02 (hai) điểm khi thi tốt nghiệp THPT.

2) Học sinh sẽ được miễn học, miễn thi hai môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp đó là Tin học và Ngoại ngữ.

3) Sau khi tốt nghiệp đại hoc, cao đẳng, trung cấp học sinh có 02 (hai) chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ (chuẩn theo quy định) để đi thi tuyển công chức, viên chức hoặc thi nâng hạng công chức, viên chức.

Nhằm giúp các em học sinh THPT vừa có được trình độ ngoại ngữ, tin học ngay trong quá trình học tập; đồng thời lại có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để: Cộng điểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp THPT (cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ); Hoàn thiện hồ sơ xin việc làm khi thi tuyển vào công chức, viên chức và các doanh nghiệp, miễn học và miễn thi môn Tin học và Ngoại ngữ trong chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp.

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với các cơ sở Giáo dục được phép tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ ngoại ngữ, liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo và tổ chức thi chứng chỉ Tin học và ngoại ngữ cho đối tượng là học sinh THPT:

* Địa điểm tổ chức học và thi:

1) Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettroníc (118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng)

2) Tại các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX (nếu đủ điều kiện về CSVC dạy và học)

 * Lịch ôn và thi: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (hoặc theo lịch riêng do các đơn vị đề nghị)

 * Chứng chỉ tốt nghiệp: Đạt yêu cầu của khóa học người học được cấp chứng chỉ quốc gia (Phôi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, do các cơ sở giáo dục được phép tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ ngoại ngữ cấp)

 - Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Chương trình đào tạo và tổ chức thi theo đúng quy định thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin) - Chứng chỉ phôi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, do các Trường cấp.

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ A, B, C (Chương trình đào tạo thực hiện theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Chứng chỉ phôi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, do các Trường cấp. Các chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A, B, C được quy đổi tương đương chính chỉ tiếng Anh bậc 1, 2, 3 (Khung năng lực 6 bậc Việt Nam)

 * Mức lệ phí ôn tập, thi, cấp chứng chỉ: Theo quy định hiện hành của Trường (Học sinh THPT được giảm 25% mức lệ phí quy định hiện hành)

    Trường Cao đẳng Công nghệ Viettroníc kính đề nghị Ban giám hiệu các trường giúp chúng tôi thông báo rộng rãi tới các em học sinh của Quý trường, để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ và đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

          Trân trọng cảm ơn!

 

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC- Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Điện thoại: 0904 392 558; 0947 963805

Website:http://viettronics.edu.vn/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-vtc.html;  https://www.facebook.com/viettronics

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng

HOTLINE NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 0904 392 558

Đã Xem: 84

Bài Viết Mới Nhất