Hiểu đúng quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học để lựa chọn cho mình lộ trình học phù hợp

           Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định Số 1981/QĐ -TTg, Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

          1. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

          2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

           a) Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo;

           b) Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;

           c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng;

           d) Giáo dục đại học đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

         Quyết định chỉ rõ Tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng như sau:

         1) Các chương trình đào tạo trình độ trung cấp tiếp nhận người tốt nghiệp tối thiểu trung học cơ sở.

          Các chương trình đào tạo trình độ trung cấp có thời gian đào tạo tối thiểu tương đương 1 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 2 đến 3 năm học tập trung (tùy từng ngành, nghề) đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Người học sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có thể được học tiếp lên trình độ cao đẳng, đại học nếu đáp ứng được quy định của chương trình đào tạo, đồng thời đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

         2) Các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tiếp nhận người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp.

          Chương trình đào tạo cao đẳng có khối lượng học tập tương đương 2 đến 3 năm học tập trung tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 1 đến 2 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người tốt nghiệp trình độ cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo các hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo.

Tốt nghiệp THCS học Trung cấp/cao đẳng (có học văn hóa THPT theo quy định) được học liên thông lên đại học

            Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Tại điều 4 của  Quyết định chỉ rõ điều kiện của người dự tuyển liên thông

          1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

          2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

          a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành quyết định số 522/QĐ-TTg, phê duyệt đề án “giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025. Đề án chỉ rõ:

          1. Mục tiêu chung

          Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

          2. Mục tiêu cụ thể

          a) Mục tiêu đến năm 2020:

          - Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 25%;

          - Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.

          b) Mục tiêu đến năm 2025:

          - Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%;

          - Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%.

          Ngày 13/07/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 2817/LĐTBXH-TCGDNN về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.

         Theo Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 5 năm 2018 của chính phủ; công văn số 2817/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thì các em học sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây đều có thể học trung cấp hoặc cao đẳng 9+, cụ thể:

         1) Học sinh đã tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp;

         2) Học sinh đã theo học THPT hoặc bổ túc văn hóa THPT, nhưng vì lý do riêng phải nghỉ học giữa chừng;

         3) Học sinh đã tốt nghiệp THCS, đã tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại các trường THPT nhưng không trúng tuyển;

         4) Học sinh đã tốt nghiệp THCS, không tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại các trường THPT;

         5) Học sinh đã tốt nghiệp THCS, đã tham gia thị trường lao động, nay muốn học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp.

         Các đối tượng nói trên khi tham gia dự tuyển và học chương trình đào tạo Trung cấp hay Cao đẳng 9+ hiện nay đều được Nhà trường tổ chức cho học, thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Qua phân tích trên, chúng ta thấy: Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, lựa chọn con đường đi học giáo dục nghề nghiệp thì chỉ 2 năm sau các em có thể nhận được bằng tốt nghiệp Trung cấp (có kiến thức văn hóa THPT) hoặc sau 3 đến 4 năm các em có thể nhận được bằng tốt nghiệp Cao đẳng (có kiến thức văn hóa THPT). Với tấm bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng các em có thể tham gia thị trường lao động để có thu nhập nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình hoặc có thể học liên thông lên đại học và các bậc học cao hơn. Với sự lựa chọn này các em học sinh tiết kiệm được 3 năm thời gian học tập (do không phải học qua cấp học THPT) và tiết kiệm được 5 năm học phí (do không phải đóng học phí 3 năm học THPT và được nhà nước cấp bù học phí 2 năm học chương trình Trung cấp)

          Hiện nay, có rất nhiều em tốt nghiệp THCS có lực học bình thường, không đủ điều kiện thi vào các trường THPT công lập, khi lựa chọn đi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc phụ huynh vẫn còn băn khoăn là con em mình đi học Trung cấp, cao đẳng 9+ mà không có bằng THPT thì sau này không liên thông lên Đại học và các bậc học cao hơn được.

             Bài viết này hy vọng các bậc phụ huynh có thêm thông tin để hiểu đúng các quy định của pháp luật về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, theo đó sẽ lựa chọn cho con em mình một lộ trình học tập phù hợp "vừa tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí".

 

ThS. Hoàng Xuân Tửu - TP Tuyển sinh & QHĐN   

Đã Xem: 24957

Bài Viết Mới Nhất