Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics hiện nay

1. Chi bộ Đảng

- Bí thư Chi bộ: TS. Trần Quốc Cường

- Phó Bí thư chi bộ: ThS. Nguyễn Đình Chung

2. Ban Giám Hiệu

- Q.Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Thiết

- Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Quốc Cường

3. Công đoàn

- Chủ tịch: ThS. Nguyễn Đình Chung

4. Đoàn thanh niên

- Bí thư đoàn: ThS. Trương Văn Hiếu

5. Các đơn vị trực thuộc

5.1. Các phòng chức năng

TT Tên phòng ban Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Phòng Tổng hợp ThS.Trần Quốc Cường Phó hiệu trưởng - Phụ trách cuongtq@viettronics.edu.vn
2 Phòng Kế hoạch - Tài chính ThS. Lương Thị Ái Ly Phụ trách lylta@viettronics.edu.vn
3 Phòng ĐT & CT HSSV ThS. Trương Văn Hiếu Phụ trách hieutv@viettronics.edu.vn
4 Phòng Tuyển sinh và QHĐN ThS. Hoàng Xuân Tửu Trưởng phòng tuuhx@viettronics.edu.vn
5 Thư viện CN. Nguyễn Thuỳ Phương Phụ trách phuongnt@viettronics.edu.vn

5.2. Các khoa chuyên môn

TT Khoa chuyên môn Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Khoa Điện - Điện tử ThS.Nguyễn Đình Chung Phó trưởng khoa chungnd@viettronics.edu.vn
2 Khoa Công nghệ thông tin ThS. Nguyễn Xuân Vinh Phó trưởng khoa vinhnx@viettronics.edu.vn
3 Khoa Kế toán ThS. Lê Thị Quỳnh Trâm Phụ trách tramltq@viettronics.edu.vn
         

5.3. Khối trung tâm dịch vụ

TT Trung tâm dịch vụ Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC ThS. Nguyễn Xuân Vinh Giám đốc vinhnx@viettronics.edu.vn
2 Trung tâm Liên kết đào tạo ThS. Hoàng Xuân Tửu Giám đốc tuuhx@viettronics.edu.vn
3 Trung tâm NC Ứng dụng CN Tự động hoá ThS. Đào Quang Khanh Giám đốc khanhdq@viettronics.edu.vn
4 Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT ThS. Nguyễn Xuân Vinh Giám đốc vinhnx@viettronics.edu.vn

Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đã Xem: 3332

Bài Viết Mới Nhất