Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm 2020